Санхүүгийн байгууллагууд харилцагч, үйлчлүүлэгчдэдээ төлбөрийн баримт заавал олгоно

Нэмэгдсэн: 2018-01-31 17:19:00
 
 

Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудад Татварын Ерөнхий газар (ТЕГ)-аас хийсэн шалгалтуудаар харилцагч, үйлчлүүлэгчдэд төлбөрийн баримт олгохгүй байна гэсэн үндэслэлээр удаа дараа хариуцлага ногдуулаад байгаа юм. Энэ талаар банк бус санхүүгийн, хадгаламж, зээлийн хоршооны болон даатгалын, үнэт цаасны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгчдээс тайлбар тодруулга хүссэний дагуу Санхүүгийн Зохицуулах Хороо ТЕГ-т хандан албан ёсны зөвлөмж хүссэн юм.

Хорооны хүсэлтийн дагуу ТЕГ-аас Татварын Ерөнхий хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.8-д “Монгол Улсын стандартын шаардлага хангасан кассын машин хэвлэх төхөөрөмж, хэвлэлийн хор, тасалбарын цаас, пос терминал машин хэрэглэх”, мөн тус хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.1-д “Татвар төлөгч нь хууль тогтоомжийн дагуу татвар ногдох зүйл, татварын хувь хэмжээг тодорхойлох баримтыг бүрдүүлж, хуулийн этгээдийн тухай нягтлан бодох бүртгэл, хувь хүний тухайд энгийн бүртгэл хөтөлнө” гэж заасны дагуу төлбөрийн баримт олгох үүрэгтэй тухай зөвлөмж ирүүллээ.

ТЕГ дээрх зөвлөмжөөрөө, Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээд нь стандартын шаардлага хангасан төхөөрөмж ашиглан, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.14-т заасан “төлбөрийн баримт”-ыг нэмэгдсэн өртгийн албан татварт ногдох ажил үйлчилгээ эрхэлдэг эсэхээс үл хамаарч татварын нэгдсэн системд холбогдон, нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт болох сугалааны дугаартай төлбөрийн баримтыг ажил гүйлгээ гарсан тухай бүрт олгох ёстойг анхааруулаад байна.

Иймд Хорооны зохицуулалтын байгууллагууд буюу тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Татварын Ерөнхий хууль болон Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд заасны дагуу харилцагч, үйлчлүүлэгчдэдээ сугалааны дугаар бүхий төлбөрийн баримтыг заавал олгож байх шаардлагатай.

Сэрэмжлүүлэг

Нэмэгдсэн: 2018-08-28 05:03:00
 
 

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо УИХ, Засгийн газраас гаргасан шийдлийн дагуу “Эрдэнэс тавантолгой” ХК-ийн 1072 хувьцааг хөрөнгийн зах зээлд гаргаж, нийтэд арилжаалах бэлтгэлийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хангаж байна. Иргэд ч үнэт цаасны компаниудад шинээр данс нээлгэх нь нэмэгдэж, хувьцаагаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад идэвхтэй бэлтгэж байна.

Олон нийтийн хүлээлт нэмэгдэж, үнэт цаасны компаниудаар данс нээлгүүлэх үйл явц идэвхжиж буйг ашиглан иргэдийг залилан мэхэлж, хуурамч данс нээх зэргээр хохироох явдал гарч болзошгүй тул сэрэмжтэй байж, үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа явуулах эрх, зөвшөөрөл бүхий брокерийн компаниар үйлчлүүлэхийг нийт иргэддээ анхааруулж байна.

Данс нээсэн үнэт цаасны компани тань цаашид ч таны санхүүгийн хамтрагч байх тул ул суурьтай сонгож, үүний тулд юуны өмнө Хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсан эсэхийг сайтар нягтлахын дээр үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн болон техник технологийн чадавхи, баталгаатай, найдвартай байдлыг харгалзан үзэхийг зөвлөж байна. Тус зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа явуулж буй үнэт цаасны компаниуд болон “Эрдэнэс тавантолгой” ХК-ийн хувьцаатай холбоотой мэдээллийг Хороо“Монголын Хөрөнгийн бирж” ТӨХК, “Эрдэнэс тавантолгой” ХК-ийн цахим хуудсуудаас авах боломжтой.

 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

2018.08.28

Үнэт цаасны хадгаламжийн дансаа тогтмол хянаарай

 
 

Санхүүгийн зохицуулах хороонд иргэд, хөрөнгө оруулагчдаас ирүүлж буй өргөдлийн багагүй хувийг үнэт цаасны зах зээл, хувьцаа, брокер дилерийн компаниудтай холбоотой санал, гомдол эзэлдэг юм. Тэдгээрийн ихэнхийг хууль ёсны өмчлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр хувьцааг арилжаалсан тухай асуудал эзэлж байна.

Хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаас болон энэ салбарт ажиллаж байгаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар иргэд, хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн өргөдлийн агуулгад дүгнэлт хийсний үндсэн дээр доорх зөвлөмжийг өгч байна.

 

 • Танд хувьцаа бий эсэх, үнэт цаасны хадгаламжийн данс нээсэн эсэх болон “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч мөн эсэхээ “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн www.schcd.mn цахим хуудсаар шалгах боломжтой.
 • Аль хувьцаат компанийн ямар хувьцааг эзэмшиж буйгаа мэдсэн бол тухайн компанийхаа хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болон бусад үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож байх нь чухал.
 • Санхүүгийн аливаа үйлчилгээ хоёр талт гэрээний харилцаагаар зохицуулагддаг тул санхүүгийн гэрээний нөхцөлүүдтэй анхнаас нь сайн танилцаж, өөрт өгөгдөж буй нөхцлүүдийг сайтар ойлгосон байх хэрэгтэй.
 • Үнэт цаасны компани буюу үйлчлүүлэх брокер дилерийн компаниа сонгохдоо өөрийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан байдал, гүйцэтгэлийн чадвар, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ зэргийг нягтлахаас гадна Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй эсэх, сунгалт хийгдсэн байдал, хугацаа зэргийг сайтар шалгах шаардлагатай.
 • Санхүүгийн гэрээ, төлбөрийн баримтуудаа хадгалж хэвшвэл хожим тохиолдож болзошгүй элдэв маргааныг шийдвэрлэхэд хялбар байдаг.
 • Үнэт цаасны хадгаламжийн дансаа тогтмол хянаж, дансандаа байгаа үнэт цаас болон бэлэн мөнгөний үлдэгдлийг сайтар мэдэж байх нь зүйтэй.
 • Үнэт цаасны арилжаа, хөрөнгийн бирж болон үнэт цаасны хадгаламж, төлбөр тооцооны байгууллагууд, брокер дилерийн компаний үйл ажиллагаа, санхүүгийн гэрээтэй холбоотой маргаан үүссэн тохиолдолд Санхүүгийн зохицуулах хороонд өргөдөл гаргаж, урьдчилан шийдвэрлүүлнэ.
 • Хэрэв Санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэрийг зөвшөөрөхгүй бол хуулийн дагуу шүүхэд гомдол гаргаж болно.

Санхүүгийн харилцаандаа нийтийн Wi-Fi сүлжээ аль болох бүү ашиглаарай

 
 

Санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дэвшилтэт технологид суурилан явуулах орон зай, цаг хугацааны хамаарлыг бууруулж, санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх давуу талтай ч хэрэглэгч, үйлчилгээ үзүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангагдсан байх нөхцөл чухлаар тавигдаж байна. Сүүлийн үед Wi-Fi сүлжээгээр иргэдийн санхүүгийн мэдээлэл алдагдах тохиолдол цөөнгүй гарч буйг мэргэжилтнүүд сануулж байна. Ялангуяа нийтийн, үнэгүй Wi-Fi сүлжээ ашигласан хэрэглэгчдийн дансны нууцлал алдагдах явдал нэлээд гарч байгаа юм. Үүнд Хороо анхаарал хандуулж, холбогдох байгууллага, мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллаж байна.

Финтек буюу технологид суурилсан санхүүгийн үйлчилгээний програм хангамж олноор гарч буй энэ үед тэдгээр програм, аппликэйшнүүд дээр болгоомжтой ажиллах, нийтийн сүлжээг аль болох ашиглахгүй VPN холболт, эсвэл гар утасны интернет ашиглаж байхыг Хороо зөвлөж байна. Сайтар судлаагүй, таньж мэдэхгүй санхүүгийн аппликэйшнийг баталгаагүй, үл мэдэгдэх эх үүсвэрээс татаж авахгүй байх, ухаалаг төхөөрөмжийнхөө үйлдлийн системийн шинэчлэлтүүдийг цаг тухайд нь тогтмол хийж хэвших, сүлжээний халдлага болон вирусээс хамгаалах програм хангамжийг байнга ашиглах нь иргэдийн санхүүгийн аюулгүй байдалд ихээхэн ач холбогдолтой юм.

Түүнчлэн, тодорхойгүй цахим хаяг, ухуулгын буюу спам шуудан руу орохоос аль болох татгалзаж, гар утас болон бусад төхөөрөмжөө өрөөлд түр хэрэглүүлэх, бэлэглэх, худалдах тохиолдолд хувийн мэдээллээ сайтар устгах шаардлагатай юм. Мөн, үйлчлүүлдэг санхүүгийн байгууллагаас тань таны дансны болон нууцлалын мэдээллийг асуусан дуудлага ирвэл сайтар магадлахын зэрэгцээ аль болох утсаар болон мессэж, мэйлээр мэдээллээ өгөхгүй байхыг зөвлөж байна. Учир нь банк болон санхүүгийн нэр барьж, хуурамч дүр эсгэн мэдээллийг хулгайлах оролдлого ч цөөнгүй гарч буй юм.

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багш нарт шинэ хичээлээр сургалт явуулж байна

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Монголбанк, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам (ХНХЯ)-тай хамтран МСҮТ, Политехникийн коллежийн багш, бүсийн арга зүйн төвийн арга зүйч нарыг хамруулсан сургалт явуулж эхэллээ.

Хороо, Монголбанк, БСШУСЯ болон Сангийн яамны 2016 оноос хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд ХНХЯ-наас мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагуудын сургалтын агуулгад нэмэлтээр “Хувь хүний санхүүгийн мэдлэг олгох” хичээлийг батлаад байна. Тиймээс энэ хичээлийг заах мэргэжлийн багш нарт заах арга зүй, ур чадварын болон санхүүгийн мэдлэг, ойлголт, мөн зах зээлийн сүүлийн үеийн мэдээллийг багтаасан хоёр өдрийн сургалт төлөвлөн явуулж буй юм.

Сурргалтад нийслэлийн мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 48 байгууллагын багш нар хамрагдаж байгаа бөгөөд цаашид энэ сургалтыг орон нутгийн МСҮТ, Политехникийн коллежийн багш нарыг хамруулан зохион байгуулна.

Санхүүгийн зах зээлд итгэх иргэдийн итгэлийн индексийг танилцууллаа

Нэмэгдсэн: 2018-05-30 03:01:00
 
 

Санхүүгийн зохицуулах хороо (Хороо) хөндлөнгийн мэргэжлийн судалгааны байгууллагатай хамтран ажиллаж, зах зээлийн төлөв байдал, иргэд, хөрөнгө оруулагчид болон зах зээлийн тоглогчдын хүлээлт ямар байгаа зэргийг тандан судалж байна. Бодлого, төлөвлөлтийг судалгаанд суурилан хийж, бодитойгоор, бүрэн гүйцэт хэрэгжүүлдэг байх нөхцөл, шаардлага бий болсон өнөө цагт өндөр мэргэжлийн судалгааны байгууллага, институттэй нягт хамтран ажиллах нь ихээхэн чухал юм.

Хороотой хамтран ажилладаг “NRCC” судалгааны байгууллага 2016 оны гуравдугаар улирлаас эхлэн улирал тутам иргэдийн санхүүгийн зах зээлд итгэх итгэлийн судалгааг тогтмол хийж байна. Санхүүгийн салбарт хэрэгжүүлэх төрийн зохицуулалтыг төлөвлөхөд шаардлагатай бодит мэдээллийг цуглуулах, нэгтгэн дүгнэх, бодлогын хэрэгжилтийн хугацаанд иргэдийн итгэл, зах зээлийн талаарх мэдлэг, зах зээлийн оролцоонд гарч буй өөрчлөлтийг тандах зорилгоор явуулж буй уг судалгааг санамсаргүй түүврийн аргаар улсын хэмжээнд 1000 орчим иргэдийг хамруулж, 2016 оны гурав, 2017 оны нэг, хоёр, 2018 оны нэгдүгээр улирлуудад буюу нийт дөрвөн улиралд тандан судалсны дүнг өнөөдөр Хорооны Судалгаа, эрсдэлийн шинжилгээний хэлтсийн дарга Н.Хүдэрчулуун, “NRCC” судалгааны байгууллагын судлаач Б.Алтанцэцэг, Б.Соёлмаа нар танилцууллаа.

Энэ оны нэгдүгээр улирлын байдлаар санхүүгийн байгууллагуудад итгэх итгэл 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад харьцангуй тогтвортой байна. Харин Хороо, банк бус санхүүгийн байгууллага (ББСБ) болон даатгалын салбарт зарим өөрчлөлтүүд ажиглагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл Хороонд итгэх итгэл өмнөх оны мөн үеэс 40 хувиар өсч, мэдэхгүй гэсэн хариулт 10 хувиар буурсан бол ББСБ-д итгэх итгэл 20 хувиар өсч, мэдэхгүй гэсэн хариулт 40 хувиар буурчээ. Дөрвөн удаагийн судалгаагаар санхүүгийн байгууллагуудад итгэх итгэл нас, боловсрол, орлого, байршил болон сууцны нөхцлөөс хамааран ялгаатай байдаг нь ажиглагдаж байна. Ерөнхий дүр зургийг хувьд боловсрол өндөр, насаар залуу, орон сууцанд амьдардаг, орлого сайтай иргэдийн хувьд санхүүгийн байгууллагуудад итгэх итгэл сайн байна.

Харин эрэгтэйчүүдийн хөрөнгийн биржид итгэх итгэл эмэгтэйчүүдийнхээс илүү байгаа бөгөөд 35 ба түүнээс доош настай хүмүүсийн хөрөнгийн биржид итгэх итгэл 35-аас дээш настай иргэдтэй харьцуулахад 60 хувь илүү, хадгаламж, зээлийн хоршоо (ХЗХ)-нд итгэх итгэл 75 хувиар илүү байна. Сайн дурын даатгалд хамрагдалт болон даатгалын талаарх мэдлэгийн бүлгээр харахад нас, орлого болон сууцны нөхцлөөс хамааран өөр байна. 35-аас дээш настай, орлого өндөртэй, орон сууцанд амьдардаг иргэдийн хувьд даатгалд хамрагдалт өндөр мэдлэг сайтай байна.

ББСБ-д итгэх итгэл орон сууцанд амьдардаг иргэдийн хувьд гэр хороололд амьдардаг иргэдтэй харьцуулахад 25 хувиар сайн байна. Эрүүл мэндийн даатгалыг иргэдийн 46.5 хувь нь хамгийн хэрэгцээтэй гэж үзэж байна. Үүний дараа гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал (20 хувь)-ыг нэрлэжээ. Иргэдийн 6.3 хувь нь энэ асуултанд сайн мэдэхгүй гэж хариулсан. Иргэд орлого, байршил хоёроос хамааран даатгалын хэрэгцээ шаардлага өөр өөр байна. Хөрөнгийн даатгалыг хэрэгтэй гэж орлого өндөртэй иргэдийн 8.9 хувь нь хариулсан байгаа нь орлого багатай иргэдтэй харьцуулахад бараг хоёр дахин их байна.

Жилийн өмнө судалгаанд оролцсон иргэдийн 33.2 хувь нь зээлийн үйлчилгээ авч байсан бол 2018 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар, иргэдийн 44.0 хувь буюу бараг тал нь зээлийн үйлчилгээ авчээ. Үүнд нийт иргэдийн 30.2 хувь нь арилжааны банкнаас, 10.5 хувь нь ломбарднаас, 9.4 хувь нь ББСБ-аас, 9.4 хувь нь хувь хүнээс авчээ. Иргэдийн авсан нийт зээлийн тоонд арилжааны банк 50 хувь, ББСБ 16 хувь, ломбард 17 хувь, хувь хүн 15 хувийг эзэлж байна. Жилийн өмнө буюу 2017 оны нэгдүгээр улирлын судалгаагаар иргэдийн авсан зээлд арилжааны банк 58 хувь, ломбард 13 хувь, ББСБ 5 хувь эзэлж байжээ. Зээл авсан иргэдэд ББСБ-ын эзлэх хувь 11 пунктээр өссөн бол арилжааны банкны эзлэх хувь 8.0 пунктээр буурсан байна. Арилжааны банкнаас хөдөө амьдардаг, эмэгтэй болон 35-аас дээш насны хүмүүс илүү их зээл авдаг бол ломбарднаар 35-аас доош насны залуучууд илүү их үйлчлүүлдэг байна.

Санхүүгийн байгууллагын сонголтод үйлчилгээний түргэн шуурхай байдал болон барьцаа хөрөнгө, баталгаанд тавигдах шаардлага хамгийн чухал шалгуур болдог байна. Энэ хоёр шалгуур ББСБ, ломбардны хувьд зонхилох шалгуур болдог буюу 70 гаруй хувийг эзэлж байна. Өнөөдөр иргэдийн анхаарлыг нэлээд татаж байгаа зээлийн хүүгийн түвшин арилжааны банкны сонголтод 4, ББСБ-ын сонголтод 5, ХЗХ-ны сонголтод 5, ломбардны сонголтод 3 дахь чухал хүчин зүйл болж байна.

Иргэдийн 18.8 хувь нь хөрөнгийн биржийн арилжаанд хэрхэн оролцох талаар сонирхож байсан гэж хариулсан бол 51.0 хувь нь үгүй, 30.1 хувь нь мэдэхгүй гэж хариулсан. Үүнийг жилийн өмнөх судалгаанд оролцогсдын 14.0 хувь нь арилжаанд хэрхэн оролцох талаар сонирхож байсантай харьцуулбал иргэдийн хөрөнгийн зах зээлд оролцох сонирхол 4.8 пунктээр өссөн байна. Бүрэн дундаас дээш боловсролтой иргэдийн арилжаанд оролцох сонирхол доогуур боловсролтой иргэдээс 40 хувиар өндөр байна. Эрэгтэйчүүдийн арилжаанд оролцох сонирхол эмэгтэйчүүдээс 1.7 дахин өндөр байна.

МСҮТ-ийн санхүү, эдийн засгийн багш нар мэргэжил дээшлүүлж, гэрчилгээ гардлаа

Нэмэгдсэн: 2018-06-21 07:08:00
 
 

Хөдөө, орон нутгийн политехник коллеж, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв (МСҮТ)-ийн “Хувь хүний санхүү”, “Бизнес, аж ахуй эрхлэлт” болон “Эдийн засгийн онол”-ын багш нар санхүүгийн зах зээл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөл, татвар, хөрөнгө оруулалт болон хувь хүн, өрхийн санхүүгийн сэдвээр мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдлаа. Санхүүгийн Зохицуулах хороо, Монголбанк, ХНХЯ-ны Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар хамтран “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд дээрх хоёр өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа.

Иргэдийн санхүүгийн оролцоо, оновчтой шийдвэр гаргах чадварыг дээшлүүлэх, улмаар санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, зах зээлийг хөгжүүлэх зорилгоор мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудын сургалтын агуулгад хувь хүний санхүүгийн мэдлэг олгох хичээлийг нэмэлтээр оруулаад байгаа юм. Тус хичээлийг зааж буй багш нарын заах арга, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, санхүүгийн салбарын хөгжлийн чиг хандлага, бодлого, зохицуулалт болон зах зээлд гарч буй шинэлэг зүйлс, дэвшилтэт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээллийг өгөхөд сургалтыг зорилго оршиж буй юм.

Сургалтад 21 аймгийн политехник коллеж, МСҮТ-ийн нийт 45 багш хамрагдаж, мэргэжлийн гэрчилгээ гардан авлаа. Эдгээр бэлтгэгдсэн багш нар жил бүр  42 сургалтын байгууллагын 18 000  орчим суралцагчдад  хүрч ажиллах юм.

Орон нутгийн иргэдэд хүрч ажиллах сургагч багш нарыг бэлтгэж байна

Нэмэгдсэн: 2018-07-02 08:53:00
 
 

Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш нарыг бэлтгэх цуврал сургалт өнгөрсөн тавдугаар сараас эхлээд байна. Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголбанк, БСШУЯ-ны Насан туршийн боловсролын төв, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сангийн хамтарсан Ажлын хэсгүүд өнөөдрийн байдлаар нийслэл Улаанбаатар хот, баруун, зүүн бүсийн таван аймагт сургалтын багц ажиллагаа явууллаа. Орон нутгийн сургалтуудад сумдаас багш нарыг оролцуулж, аймаг тус бүрт 4-7 хоногийн арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллав.

Дээрх үйл ажиллагааны хүрээнд энэ онд нийт 288 багшийг сургалтад хамруулахаас одоогийн байдлаар 198 багш бэлтгэгдээд байна. Тэдний 36 нь нийслэлийн, 72 нь Говь-Алтай, Баянхонгор аймгийн, 90 нь зүүн гурван аймгийн багш нар байна. Ирэх 10 дугаар сард сургалтын энэ оны сүүлчийн цуврал үйл ажиллагааг умард бүсийн аймгууд буюу Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Орхон, Булган аймгуудад хийх бөгөөд үүнд 90 багшийг хамруулахаар бэлтгэж байна.

Сургалтад Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн аймаг, сум, нийслэлийн багш нар хамрагдаж, банк санхүүгийн байгууллага, зах зээл, санхүүгийн эрсдэл, түүнээс хамгаалах арга, даатгал, хөрөнгө оруулалт, үнэт цаас, харилцагч, хэрэглэгчийг хамгаалах тогтолцоо зэрэг сэдвүүдээр суурь мэдлэг, нэмэлт мэдээлэл олж авлаа. Ажлын хэсгүүд сургалтын үндсэн үйл ажиллагаа буюу багш нарт зориулсан сургалтуудаас гадна очсон аймгийнхаа төр, захиргааны байгууллагын албан хаагчид, Монголбанкны салбарууд, санхүүгийн байгууллагын ажилтнуудад салбарын төлөв байдал, хөгжлийн хандлага, зохицуулагч байгууллагууд болон хувийн хэвшил, төр захиргааны хамтын ажиллагаа, олон нийтийн санхүүгийн боловсролд тэдний гүйцэтгэх үүргийн талаар мэдээлэл өгч, санал солилцсон юм.

Багш нарыг бэлтгэх сургалтууд болон бусад үйл ажиллагаанд оролцогчид санхүүгийн зах зээлийн тухай, мөн зохицуулалтын талаарх мэдээ, мэдээлэл ихээхэн дутагдалтай байдгийг дурдан, арга хэмжээнүүдэд сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлсэн юм. Цаашид энэ төрлийн ажлыг сайжруулж, давтамжийг нэмэгдүүлэх, олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл, сурталчилгааг өргөн цар хүрээтэй, тогтмол зохион байгуулж байхыг хүсэж байлаа.

Гурван аймгийн 3000 гаруй иргэнд үнэт цаасны талаарх цогц үйлчилгээ үзүүлэв

Нэмэгдсэн: 2018-07-05 05:46:00
 
 

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олон нийтийн санхүүгийн мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэх хүрээнд явуулж буй орон нутгийн иргэдэд чиглэсэн цуврал үйл ажиллагаа хэдхэн хоногийн өмнө “Үнэт цаасны зах зээлийн нээлттэй өдөрлөг”-өөр үргэлжиллээ. Дархан-Уул, Булган, Орхон аймагт тус бүр нэг өдрийн турш зохион байгуулсан өдөрлөгийг “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-тай хамтран хийж, нийт 3000 гаруй хүнд нэг цэгийн цогц үйлчилгээг үзүүлэв.

Өдөрлөгүүдэд “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК, "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК, Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо болон үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниуд оролцож иргэдэд хөрөнгийн зах зээлийн суурь ойлголтууд, хувьцаа, бондын арилжаанд хэрхэн оролцох, хөрөнгийн захаас компаниуд санхүүжилт татах боломж зэрэг сэдвээр сургалт, сурталчилгаа явуулсан юм. Иргэд 1991 оны хөрөнгө оруулалтын эрхийн бичигтэй /ягаан цэнхэр тасалбар/ холбоотой дансны мэдээлэл, “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн үйл ажиллагаа болон 1072 хувьцааны талаар илүүтэй сонирхож байлаа.

Зохион байгуулагч байгууллагууд өдөрлөгт ирсэн иргэдэд үнэт цаасны данс, ногдол ашгийн мэдээллийг шүүж өгөх, арилжааны данс нээх, бирж дээрх хувьцааны гүйлгээ, үнэ ханшийн талаар зөвлөгөө өгч үйлчилсэн бол Хороо тэдний хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, боломжтойг нь газар дээр нь шийдвэрлэн хариу өгч, шалгах шаардлагатай асуудлуудыг Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газарт шилжүүлэв. Мөн санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах эрх зүйн болон зохицуулалтын орчин, Хорооны чиг үүрэг, бодлого, үйл ажиллагааны талаар танилцууллаа.

Цахим орчин дахь аюулгүй байдлыг хянах баримт бичгийн төслийн талаар олон нийтийн санал хүсэлтийг авна

Нэмэгдсэн: 2018-07-31 08:11:00
 
 

Олон улсын даатгалын хянан шалгагчдын холбоо нь даатгагчдын цахим орчин дахь аюулгүй байдлын асуудлаар санал дэвшүүлэн санхүүгийн гэмт хэргийн ажлын хэсэг тухайн асуудлаар хянах хүсэлт бүхий баримт бичгийн төслийг боловсруулж, 2016 оны наймдугаар сард хэвлүүлсэн байдаг. Энэхүү баримт бичиг нь цахим орчин дахь эрсдэл, аюулгүй байдал, учирч болох эрсдэлийг даатгуулах чадварыг хянах арга барилыг боловсронгуй болгон сайжруулахад чиглэсэн аж. Төсөлд уг баримт бичгийг авч үзэн тухайн байгууллагуудад цахим аюулгүй байдлын сайн практикийг хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэхэд туслах талаар тусгажээ.

Тус холбоо нь олон нийтийг хамарсан үндсэн зөвлөгөөнийг энэ сарын 16-ны өдөр бага хурлын хэлбэрээр зохион байгуулсан бөгөөд олон нийтийн санал хүсэлтийг наймдугаар сарын 13-н хүртэл авахаар болсон байна. Саналаа өгөхдөө зөвлөгөөний цахим хуудсан дахь олон нийтэд зориулсан хэсэгт байрлах зааварчилгааг ашиглан санал сэтгэгдлээ үлдээх ба таны явуулсан санал сэтгэгдлийг тухайн мэдээллийн санд авч үлдэх юм. Мэдээллийн сан дахь сонголтуудаас сэтгэгдлийг нууцлахаар сонгоогүй тохиолдолд бүх сэтгэгдлүүд олон улсын даатгалын хянан шалгагчдын холбооны цахим хуудсанд нийтлэгдэх юм. Зарим нэг анхаарах зүйл нь Microsoft Word rэх мэт бусад програм хангамжуудаас зөвлөгөөний мэдээллийн санруу сэтгэгдлээ хуулж тавих үед зарим  форматууд (жишээ нь сум заах) зэрэг нь хадгалагдахгүй байж магадгүй учраас анхаарах хэрэгтэй.

Сэрэмжлүүлэг

Нэмэгдсэн: 2018-08-20 08:21:00
 
 

Сүүлийн үед нийгмийн сүлжээгээр хуурамч хаяг ашиглан иргэд, байгууллагыг залилан мэхлэх хэрэг нэг бус удаа гарлаа. Гэмт этгээдүүд залилан мэхлэх үйлдэлдээ нэр бүхий ББСБ зэрэг Санхүүгийн зохицуулах хорооны зохицуулалт бүхий, албан ёсны тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдийн нэрийг барьж байгаа нь давхар хохирол, ихээхэн хор уршиг дагуулж байгаа юм.

Залилан мэхлэх үйлдлээ гэмт этгээдүүд иргэдийн итгэмтгий, мэдээлэлгүй байдалд тулгуурлаж, “барьцаагүй зээл олгоно” гэх мэтээр хууран, цөөнгүй хохирогчийн багагүй хэмжээний мөнгийг зээлийн шимтгэлийн урьдчилгаа зэрэг нэрээр дансаар шилжүүлэн авч байжээ. Энэ мэт үйлдлийг иргэдийн гомдол, мэдээлэлд үндэслэн хууль хяналтын болон холбогдох эрх бүхий байгууллагууд шалгаж байна.

Иймд зээл авах зэрэг санхүүгийн үйлчилгээг ББСБ болон бусад санхүүгийн байгууллагаас авахдаа тусгай зөвшөөрөл, холбогдох баримтыг сайтар нягталж байх шаардлагатайг сануулж байна. Мөн зээлийн шимтгэл, урьдчилгаа болон бусад шаардлагатай мөнгөн хөрөнгийг үл таних этгээдийн дансанд магадлалгүй, баримтгүй шилжүүлэхгүй байх, хуурамч мэдээлэлд хууртан эд хөрөнгөөрөө хохирохгүй байхыг иргэд, олон нийтэд сэрэмжлүүлж байна.

 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

2018.08.20

Хадгалуулах уу, Хөрөнгө оруулах уу?

Хадгалуулах уу, Хөрөнгө оруулах уу?

Бөндөөлэй хүү мөнгөний гахайндаа өөрийн мөнгийг хадгалдаг. Мөнгөний гахайгаа дүүрхээр бүх мөнгөө банкин дахь өөрийн хадагаламжиндаа хийдэг гэнэ. Бөндөөлэй банкнаас буцаж ирээд банкин дахь хадгаламжиндаа сэтгэл дундуур байв. Бөндөөлэй нийт 10 гахай дүүрэн мөнгө хадгалуулсан ч одоог хүртэл сонирхож байгаа зүйлээ худалдан авахад хүрэлцэхгүй байлаа. Бөндөөлэй сэтгэл дундуур байгаагаа ээждээ хэлж гэнэ.

Бөндөөлэй: Та намайг гахайн дотроо мөнгөө хадгалахын оронд банкинд хадгалуулвал илүү дээр гэж байсан.

Ээж: Тиймээ, банк чамд хадгалуулсаны чинь төлөө хүү өгнө шүү дээ. Яагаад сэтгэл дундуур байгаа юм бэ? Хүсэж байгаагаасаа багыг хадгалуулсан юмуу?

Бөндөөлэй: Банкинд мөнгөө хадгалуулахаар хадгаламж маш хурдан нэмэгдэнэ гэж бодож байсан. Гэвч банкны хадгаламжийн хүү нь миний худалдаж авах зүйлд маань хангалттай их биш байна.

Ээж: Банкны хүү маш бага учир чи хүссэн зүйлээ авахад их цаг хугацаа зарцуулах болно.

Бөндөөлэй: Тиймээ. Та намайг өөрийхөө дугуйг худалдан авахад тусална биздээ?

Ээж: Үгүй ээ. Дугуй худалдаж авахыг хүсэж байгаа нь чи өөрөө. Тэгэхээр худалдан авахад хангалттай болох хүртэл нь хүлээх хэрэгтэй.

Бөндөөлэй: Гэхдээ ээжээ, би дунд ангид орохоосоо өмнө дугуй авмаар байна

Ээж: Тэгвэл чи хадгалуулсан мөнгөөрөө хөрөнгө оруулалт хийж болно шүү дээ.

Бөндөөлэй: Хөрөнгө оруулах аа?

Ээж: Тиймээ, хөрөнгө оруулах нь хадгаламжинд хадгалахаас хурдан өсгөх арга шүү. Чи мөнгөө алдаж болох ч, ухаантай шийдвэр гаргаж хөрөнгө оруулалтаа удирдаж чадвал мөнгөө хадгаламжинд хадгалуулсанаас илүү ихийг олох боломжтой.

Бөндөөлэй: Үнэхээр үү?

Ээжийх нь хэлсэн санаа түүнд гайхамшигийн хаалгыг нээж өгсөн мэт санагдав.

 

Хэрэв та хөрөнгөө өсгөхийг хүсэж байгаа бол Хадгаламж болон Хөрөнгө оруулалтын алийг нь ч сонгож болно. Аль алинд нь давуу болон сул тал байгаа тул та шийдвэр гаргахаасаа өмнө сайн тунгаан бодох шаардлагатай.

Мөнгөө хадгалуулснаар танд банк хүү төлнө. Хэдийгээр мөнгө чинь сайн өсөхгүй ч, хөрөнгөө өсгөх хамгийн найдвартай, аюулгүй нь банкны хадгаламж юм. Хэрвээ та их хэмжээний мөнгө хадгалуулсан тохиолдолд таны мөнгө үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт болж үндэсний эдийн засагт туслах болно.

Хүмүүс мөнгөө зөвхөн хадгаламжинд байршуулж зарцуулахгүй бол эдийн засаг хомсдолд орно. Ямар ч бизнест үйлдвэрлэл, худалдаа чухал. Хэрэв хүмүүс мөнгөө зарцуулахгүй бол цаашид юу ч худалдаж авч чадахгүй болно. Бизнесүүд ямар ч зүйл худалдаж чадахгүй болно. Бизнесийн байгууллагууд хомсдолд орж, ажилчид цалингаа авч чадахгүйд хүрнэ. Энэ нь хүмүүс ямар ч мөнгөгүй болж зарцуулалт ч тэр хэмжээгээр унах болно. Бизнесийн байгууллагууд ч дампуурах шалтгаан болно. Тиймээс энэ буруу тогтолцоо үргэлжилвэл эдийн засаг уналтад орно.

Хувьцаа худалдан авч хөрөнгө оруулалт хийх нь өгөөж ихтэй байна. Банкны хадгаламж нь тодорхой нэг хэмжээнд байх ч хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь ямар ч хязгааргүй байдаг байна. Банкны хүү 3%-4% байдаг бодоход, хөрөнгө оруулалт хийхэд 10%, 50% бүр 100% ч хүрэх тохиолдол байна. Мөн үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийснээс хувьцаа авч хөрөнгө оруулалт хийвэл хэдийд ч бэлэн мөнгө болгох боломжтой болно. Өрсөлдөхүйц боловч хөрөнгө дутагдаж байгаа компанид хөрөнгө оруулалт хийвэл та тухайн компанийг хөгжүүлэхэд тусалж улмаар улсыхаа эдийн засагт туслахад дэмжлэг үзүүлж байна гэсэн үг. Хэдийгээр өгөөж ихтэй боловч бүх мөнгөө алдах эрсдэлтэй байдаг.

Төрөл

Хадгаламж

Хөрөнгө оруулалт

Давуу тал

 • Хүүтэй
 • Аюулгүй
 • Өндөр өгөөж
 • Улсын эдийн засгийн өсөлтөд туслах

Сул тал

 • Өндөр өгөөж байхгүй
 • Хөрөнгө оруулсан мөнгөө алдах эрсдэлтэй

 

Хувьцааны хөрөнгө оруулалт гэж юу вэ?

Хувьцааны хөрөнгө оруулалтаас та ямар өгөөж авахыг хүсэж байна вэ? Нэгдүгээрт, та жилийн эцэст ноогдол ашиг авна. Хоёрдугаарт, та хямд худалдан авсан хувьцаагаа үнэтэй болох үед нь зарж ашиг олох боломжтой. Энэ ашгийг хөрөнгө нэмэгдүүлэх гэж нэрлэдэг. Жишээ нь: та “ААА” ХК-ны 10 ширхэг хувьцааг тус бүр нь 5,000 төгрөгөөр авсан гэж үзэе. Нэг жилийн дараа хувьцааны үнэ 10,000 болжээ. Хэрэв та хувьцаагаа зарвал нэг хувьцаанаас 5,000 төгрөгний ашиг олж нийт 50,000 төгрөгийн хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн байна.

Ноогдол ашиг

Ноогдол ашиг нь компаниас хувьцаа эзэмшигчдэд төлж буй төлбөр юм. Жилдээ нэг эсвэл хоёр удаа хувьцаа эзэмшигчдэд хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр компаны ашгийг хувааж өгдөг.

Хэрэв та сүү уух дуртай бол сүүний үйлдвэрийн хувьцааг худалдан аваарай. Мөн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцоорой. Хэдийгээр та нэг ширхэг хувьцаатай байсан ч хуралд оролцож болно. Банк танд хадгаламжинд чинь хүү төлдөг шиг компани таны худалдан авсан хувьцаанд ноогдол ашиг өгнө. Хэрэв компани ямар ч ашиггүй ажиллавал танд ноогдол ашиг хуваарилагдахгүй.

 

Хувьцааг хаанаас худалдан авч, худалдаж болох вэ?

Хувьцааг хөрөнгийн биржээр арилжаалагддагыг та мэдэх үү? Тэгээд та хөрөнгийн бирж орох шаардлагатай гэж бодож байна уу? ҮГҮЙ шүү.

Таныг ямар нэгэн “ААА үнэт цаас”, “ААА брокерын байгууллага”-ыг харсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэдгээр газрууд нь хувьцааг худалдан авах, худалдах байгууллагууд юм. Та хамгийн ойрхон үнэт цаасны эсвэл брокерын компани дээр очоод данс нээлгэх хэрэгэтэй. Энэ нь банкинд данс нээхтэй ижил байдаг. Тэгээд дансандаа мөнгөө байршуулах хэрэгтэй. Одоо та хувьцаа худалдан авах, худалдахад бэлэн боллоо гэсэн үг. Та хувьцааны данс нээлгэснээр компьютер, ухаалаг гар утас ашиглан хувьцааны арилжаанд оролцож боломжтой болно.

Хүмүүс хувьцаа худалдан авах, худалдахдаа брокерийн компаниараа дамжуулан захиалга өгөөрэй. Брокерын компани чинь таны захиалгын дагуу хөрөнгийн бирж дээр оруулах болно. Хөрөнгийн бирж таны захиалгын төрөл үнийн дагуу тохирох хувьцааг сонгоод брокерийн компанид мэдэгдэх болно. Брокерын компани нь буцаагаад хэрэглэгчиддээ мэдэгдэнэ. Худалдан авагч нь хувьцаа авсан бичиг баримт аваад худалдагч тал нь мөнгөө авна. Эдгээр ихэнх үйл явц нь онлайнаар хийгдэнэ. Тиймээс хувьцааны бичиг баримт, мөнгө хоорондоо шууд солилцогдоно. Хөрөнгө оруулагч нь хувьцааны дансаараа дамжуулан гүйлгээгээ хянах боломжтой. Хэрэв тэд хувьцаагаа зарсан бол тэдний дансан дахь хувьцаа багасаж, мөнгө нь нэмэгдэх болно. Харин хувьцаа худалдаж авсан бол эсрэгээрээ мөнгө нь хасагдаж хувьцаа нь нэмэгдэх болно.

Үнэт цаасны компани болон хөрөнгийн бирж юу хийдэг вэ?

 

Иргэн та хувьцаатай, ноогдол ашгийн хуримтлалтай гэдгээ мэдэх үү

Нийгмийн баялгийг дахин хувиарлах нэгэн арга нь Үнэт цаасны зах зээл, түүний арилжаа байдаг бөгөөд энэхүү боломж, бололцоог ашиглагч нь хөрөнгийн зах зээлийн талаар мэдээлэлтэй, мэдлэгтэй “хөрөнгө оруулагч” иргэн та байх учиртай.

 Манай улсын хувьд анх өмч хувьчлалаар төрийн өмчит компаниуудыг Хөрөнгө оруулалтын эрхийн бичиг /ХОЭБ/-ээр хувьчилсан ба тухайн үед компанийн нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг 100 төгрөгөөр үнэлсэн байдаг ч энэхүү үнэлгээ ихэнх компаниудын хувьд хэд дахин өссөн жишээг Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны мэдээнээс харж болно.

Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын 780 орчим мянган иргэн үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад хувьцааны данстай байдгаас ердөө 10 мянга хүрэхгүй нь үнэт цаасны арилжаанд идэвхитэй оролцож хувьцааны үр ашиг, өгөөжийг хүртдэг бол үлдсэн хэсэг нь хувьцааны арилжаанд төдийлөн оролцдоггүй ба ХОЭБ-ээр хувьцаа авсан иргэдийн дийлэнх нь өөрсдийн хувьцаатай эсэхээ ч мэддэггүй, үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллага  /“ҮЦТТТХТ” ХХК/ дахь дансанд байгаа мөнгөө ч авдаггүйгээр барахгүй тухайн компанийнхаа хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд суудаггүй хувьцаа эзэмшигчид байдаг.

 “ҮЦТТТХТ” ХХК-д хадгадагдаж буй хувьцаа эзэмшигчдийн нийт ногдол ашиг, ногдол хувийн хэмжээ 2.2 тэрбум орчим төгрөг байна. Үүнд магадгүй таны ХОЭБ-ээр худалдаж авсан хувьцааны ногдол ашиг, ногдол хувийн мөнгөн хөрөнгө байх боломжтой юм. Өөрөөр хэлбэл дээрх ногдол ашиг, ногдол хувийн мөнгийг дансаа нээлгээгүй эсхүл хувьцаатай эсэхээ мэддэггүй хувьцаа эзэмшигч нар аваагүй байх тул өөрсдийн дансаа харилцагч брокер, дилерийн компаниараа дамжуулан нэн даруй шалгахыг та бүхэнд зөвлөж байна.

Хувьцаа эзэмшигч нь хууль тогтоомжоор олгогдсон, санал өгөх, саналын эрх эдэлж компанийн удирдлага, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд оролцох, ногдол ашиг авах гэх мэт эрхүүдтэй байдаг боловч хувьцаатай эсэхээ мэддэггүй, дансаа нээлгээгүй хувьцаа эзэмшигч нар нь эдгээр эрхээ хэрэгжүүлж чаддаггүй тул өөрийн дансаа шалгаж хувьцаагаа захиран зарцуулах эрхээ эдлэх нь нэн чухал юм.

Иргэн та үнэт цаасны данстай эсэхээ шалгаж, дансгүй бол нээлгэж өөрийн хөрөнгө болох хувьцаагаа үнэт цаасны арилжаанд оруулж ханшийн зөрүүнээс ашиг олох, магадгүй олон жилийн хугацаанд хуримтлагдаад байгаа ногдол ашгийн мөнгөө авах боломжтой тул өөрсдийн хувьцааны дансаа шалгана уу. 

Хэрэв ХОЭБ-ээр хувьцаа авсан боловч үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллагад данс нээлгээгүй байгаа бол өөрийн анх бүртгүүлсэн брокер дилерийн компанид очиж дансаа нээлгэж хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүргийн талаарх мэдээлэл, үнэт цаасны арилжаанд хэрхэн оролцох, өөрийн эзэмшлийн хувьцаагаа хэрхэн захиран зарцуулах зөвлөгөөг авах бүрэн боломжтой юм. Брокер дилерийн компанийн мэдээллийг www.mse.mn/members линкээс авна уу.

“Амжилтанд хөтөлсөн ХЗХ” сэдэвт телевизийн нэвтрүүлэг бүтээлээ

Ядуурлыг бууруулах Японы сангаас Азийн хөгжлийн банкнаар дамжуулан санхүүжүүлж, Санхүүгийн зохицуулах хорооны хэрэгжүүлж байгаа “Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх” JFPR9152-MOH төслөөс Хадгаламж зээлийн хоршоодын(ХЗХ) хөгжлийн өнөөгийн байдал, 2005-2006 онд болсон ХЗХ-ны хямралын шалтгаан хийгээд 2006 онд СЗХ байгуулагдсанаас хойш бий болсон ХЗХ-ны салбарын  зохицуулалт, ХЗХ-ны мөн чанар, салбарын ач холбогдлын талаар үнэн бодит мэдээллийг хүргэх, ХЗХ-нд иргэдийн итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Амжилтанд хөтөлсөн ХЗХ” сэдэвт телевизийн нэвтрүүлгийг бүтээж 2014 оны 12 сарын 07-нд МҮОНТ-ээр цацлаа. Нэвтрүүлгийг Видео хэсгээс үзнэ үү. 

Үнэт цаасны зах зээл болон Хөдөө аж ахуйн биржийн талаар гарын авлага хэвлэгдэн гарлаа

Санхүүгийн зохицуулах хороо нь хөрөнгө оруулагч, иргэдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд Үнэт цаасны зах зээл болон Хөдөө аж ахуйн биржийн талаар мэдээлэл агуулсан гарын авлагыг хэвлэн гаргалаа. Энэхүү гарын авлагаар иргэн танд үнэт цаасны зах зээл гэж юу болох, оролцогчид нь хэн болох, хэрхэн зохицуулагддаг талаар болон  хөрөнгө оруулалт хийхийг хүсвэл хэнд хандах талаар мэдээлэл өгөхийг зорьсон болно. 

Мөн Иргэн та Хөдөө аж ахуйн бирж болон бусад оролцогч байгууллагуудын талаарх анхан шатны ойлголтыг энэхүү гарын авлагаас олж мэдэх боломжтой.

Гарын авлагуудын жагсаалт:

1. ИРГЭН ТА-ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

2. ИРГЭН ТА-ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ

3. IPO-Танай компанийн санхүүгийн шийдэл

4. Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжаанд оролцох

 

ИРГЭН ТА-ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

Чиний хэрэглэж буй BROWSER дээр нээгдэхгүй байна. татаж авах бол энд дарна уу.

ИРГЭН ТА-ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ

Чиний хэрэглэж буй BROWSER дээр нээгдэхгүй байна. татаж авах бол энд дарна уу.

IPO-Танай компанийн санхүүгийн шийдэл

Чиний хэрэглэж буй BROWSER дээр нээгдэхгүй байна. татаж авах бол энд дарна уу.

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжаанд оролцох

Чиний хэрэглэж буй BROWSER дээр нээгдэхгүй байна. татаж авах бол энд дарна уу.

Даатгалын андеррайтингийн гарын авлага гаргалаа

Монгол Улсын даатгалын салбарын чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор Санхүүгийн зохицуулах хороо нь Дэлхийн банкны малын индексжүүлсэн даатгалын төсөл, Энэтхэг улсын Үндэсний даатгалын академитай хамтран “Даатгалын андеррайтингийн гарын авлага бэлтгэх сургалт”-ыг 2014 оны 10 дугаар сарын 20-ноос 31-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан.

Тус сургалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны Даатгалын газрын ажилтнууд, даатгалын компаниудын актуарч, андеррайтерууд хамрагдсан бөгөөд сургалтын үр дүнд оролцогчид сургагч багш нартай хамтран “үл хөдлөх хөрөнгө, тээврийн хэрэгсэл, гэнэтийн осол-ындаатгалын бүтээгдэхүүнүүдийнандеррайтингийн гарын авлагыг бэлтгэж гаргаад байна.

Даатгалын андеррайтинг нь даатгалын эрсдэлийг тооцож, үнэлснээр түүнд тохирох хураамж болон даатгалд хамруулах нөхцлийг тогтоох үйл ажиллагаа юм.            

Ийнхүү даатгалын андеррайтингийн гарын авлагатай болсноор даатгалын компаниудын боловсон хүчний чадавхыг сайжруулж, тэдгээр нь өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглах, даатгалын эрсдэлийг зөв тооцох, эрсдэлийн үнэлгээг оновчтой хийх, даатгалын хураамжийг бодитой тооцож сурах давуу талтай юм.

Дээрх сургалтаас бэлтгэн гаргасан 3 төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүний гарын авлагын жагсаалт:

1.      Тээврийн  хэрэгслийн даатгалын гарын авлага

2.      Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгалын гарын авлага

3.      Гэнэтийн ослын даатгалын андеррайтингийн гарын авлага

 

 

Тээврийн хэрэгслийн даатгалын гарын авлага

Чиний хэрэглэж буй BROWSER дээр нээгдэхгүй байна. татаж авах бол энд дарна уу.

Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгалын гарын авлага

Чиний хэрэглэж буй BROWSER дээр нээгдэхгүй байна. татаж авах бол энд дарна уу.

Хадгаламж зээлийн хоршоо гэж юу вэ?

Чиний хэрэглэж буй BROWSER дээр нээгдэхгүй байна. татаж авах бол энд дарна уу.