Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ > ДЗЗ-Даатгалын төлөөлөгч

Байгууллага Овог нэр Тусгай зөвшөөрөл
олгосон огноо
Тушаалын дугаар Төлөөлөгчийн дугаар Хаяг
2501

Практикал даатгал ХХК

Э.Батцэцэг 2019-04-24

№59 тушаал

0 Дорнод аймаг
2502

Практикал даатгал ХХК

Ш.Наранчимэг 2019-04-24

№59 тушаал

0 Төв аймаг
2503

Практикал даатгал ХХК

С.Болормаа 2019-04-24

№59 тушаал

0 Хэнтий аймаг
2504

Практикал даатгал ХХК

Ц.Нарангэрэл 2019-05-08

№92 тушаал

0 Завхан аймаг
2505

Практикал даатгал ХХК

Р.Энхбаяр 2019-05-08

№92 тушаал

0 Завхан аймаг
2506

Практикал даатгал ХХК

Б.Эрдэнэбилэг 2019-05-08

№92 тушаал

0 Завхан аймаг