Овог нэр Аж ахуйн нэгжийн нэр болон Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх ангилал Дугаар Эрх олгосон огноо Шийдвэрийн дугаар Утасны дугаар
1 Б.Баярмагнай

Мөнх даатгал ХХК

0 2019-02-22

№114 тушаал

2 О.Дүдарий

Улаанбаатар хотын даатгал ХХК

2/250/29 2019-02-13

№59 дугаар тушаал

3 Б.Батням

Монгол даатгал ХХК

Ердийн даатгалын 

2/250/28 2018-10-18

№561 тушаал

4 Л.Цогт-Очир

Практикал даатгал

Ердийн даатгал

2/250/25 2018-07-04

№436 тоот тушаал

5 Д.Уранцэцэг

Гэр даатгал

Урт хугацааны даатгал

2/250/27 2018-07-04

№435 тоот тушаал

6 Ч.Баттүшиг

Мандал даатгал ХХК

Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2/250/24 2018-04-02

№254 дугаар тогтоол

7 П.Оргодол

Мандал даатгал ХХК

Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2/250/25 2018-04-02

№254 дугаар тогтоол

8 Б.Даваасүрэн

Тэнгэр даатгал ХХК

Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2/250/22 2018-02-05

№46 дугаар тогтоол

9 Б.Долгорсүрэн

Ган зам даатгал,  Ердийн даатгалын

2/250/23 2017-12-20

№152 дугаар тогтоол

10 Д.Энхтайван

"Бодь даатгал" ХХК, Ердийн даатгал 

2/250/21 2017-09-12

№413 дугаар тогтоол

11 А.Бүжин

"Бодь даатгал" ХХК, Ердийн даатгал

2/250/19 2017-09-12

№415 дугаар тогтоол

12 С.Ерөөлт

"Тэнгэр даатгал" ХХК, Ердийн даатгал

2/250/20 2017-09-01

№414 дугаар тогтоол

13 О.Нарангэрэл

"Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал" ХК, Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2/250/17 2017-07-04

№338 дугаар тогтоол

14 Ц.Ган-Эрдэнэ

"Хаан даатгал" ХХК, Ердийн даатгал

2/250/18 2017-07-04

№339 дугаар тогтоол

15 Г.Ариунжаргал

"Нэйшнл лайф даатгал" ХХК, Урт хугацааны даатгал, Eрдийн даатгал

2/250/16 2017-03-07

№148 дугаар тогтоол

16 Б.Оюун

"Тэнгэр даатгал" ХХК, Ердийн даатгал

2/250/14 2012-02-01

№28 дугаар тогтоол

17 Г.Эрдэнэ-Очир

ТЭНГЭР ДААТГАЛ, Ердийн даатгал

2/250/15 2012-02-01

№28 дугаар тогтоол

18 Д.Нарангэрэл

МАНДАЛ ЖЕНЕРАЛ ДААТГАЛ, Ердийн даатгал

2/250/13 2011-11-23

№329 дугаар тогтоол

19 Э.Соёл-Эрдэнэ

ТҮШИГ ДААТГАЛ, Ердийн даатгал

2/250/12 2010-12-09

№387 дугаар тогтоол

20 Б.Хүрэлбаатар

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО, Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2/250/11 2010-10-27

№274 дугаар тогтоол

21 Д.Гантулга

"Гэрэгэ Партнерс" ХХК, Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2/250/10 2009-07-28

№173 дугаар тогтоол

22 Т.Долгормаа

АРД ДААТГАЛ, Ердийн даатгал

2/250/9 2008-06-12

№125 дугаар тогтоол

23 М.Од

МОНГОЛ ДААТГАЛ,  Ердийн даатгал

2/250/6 2008-05-08

№104 дугаар тогтоол

24 О.Батжаргал

ПРАЙМ ДААТГАЛ, Ердийн даатгал

2/250/7 2008-05-08

№104 дугаар тогтоол

25 Э.Энхчимэг

МИГ ДААТГАЛ, Ердийн даатгал

2/250/8 2008-05-08

№104 дугаар тогтоол

26 Б.Мөнхбаатар

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО, Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2/250/1 2008-03-13

№42 дугаар тогтоол

27 П.Цэрэндэжид

Санхүүгийн зохицуулах хороо, Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2/250/2 2008-03-13

№42 дугаар тогтоол

28 З.Батболд

Санхүүгийн зохицуулах хороо, Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2/250/3 2008-03-13

№42 дугаар тогтоол

29 Б.Балжинноров

"Нэйшнл лайф даатгал" ХХК, Урт хугацааны даатгал

2/250/4 2008-03-13

№42 дугаар тогтоол

30 Пүрэв Мөнхжаргал

Нэйшнл лайф даатгал, Урт хугацааны даатгал

2/250/5 2008-03-13

№42 дугаар тогтоол