Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ҮЦЗЗҮҮ- Аудитын компани

1 Байгууллагын нэр "ДЕЛОИТТ ОНЧ АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 10
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар № 53 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.02.06
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001003
6 Компанийн регистерийн дугаар 2810743
7 Хэлбэр ҮЦ гаргагчдад үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компани
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Д.Ончинсүрэн
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, 1-р хороо, Чингэсийн өргөн чөлөө, Блюскай Тауэр-602 тоот      Утас:  -

Аудиторын  нэр

 Гэрчилгээний дугаар      

 Бүртгэгдсэн огноо

Дуусах огноо

1

Б.Анхтайван

452

2013.06.24

Хугацаагүй

2

Б.Уранбилэг

453

2013.06.24

Хугацаагүй

4

Ш.Норжинбат

057

2007.05.15

Хугацаагүй

Аудиторын  нэр

 Гэрчилгээний дугаар      

 Бүртгэгдсэн огноо

Дуусах огноо

1

Б.Анхтайван

452

2013.06.24

Хугацаагүй

2

Б.Уранбилэг

453

2013.06.24

Хугацаагүй

4

Ш.Норжинбат

057

2007.05.15

Хугацаагүй

Koмпанийн нэр

 Гэрчилгээний дугаар      

Бүртгэлийн дугаар      

 Бүртгэгдсэн огноо

Хүчинтэй хугацаа

Дуусах огноо

1

"Делоитт Онч Аудит" ХХК

040-2007

2810743

2014.12.29

3 жил

2017.12.29

1р хороо, Чингэсийн өргөн чөлөө, Блюскай Тауэр602 тоот