Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ДОГСОН"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 3/59
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №69 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.02.23
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011253068
6 Компанийн регистерийн дугаар 5425867
7 Хэлбэр 1.Брокер                      2.Дилер
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Ц.Баярцогт  Утас:99178597
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ, СБД, 6-р хороо, Их сургуулийн гудамж, 10 б байр.

УБ, СБД, 6-р хороо, Их сургуулийн гудамж, 10 б байр.