Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ҮЦЗЗҮҮ- Аудитын компани

1 Байгууллагын нэр "ГОЛДЕПЭЙЖ АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 20
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар  №74 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.03.12.
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001006
6 Компанийн регистерийн дугаар 2705958
7 Хэлбэр ҮЦ гаргагчдад үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компани
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал С.Оюунгэрэл
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ, СБД, 6-р хороо, Метро бизнес төв, А байранд, 801 тоот      Утас:  -

 

Аудиторын  нэр

Гэрчилгээний дугаар

Бүртгэгдсэн огноо

Дуусах огноо

1

С.Оюунгэрэл

59

2006.10.01

Хугацаагүй

2

Д.Отгонжаргал

495

2013.12.20

Хугацаагүй

 

Аудиторын  нэр

Гэрчилгээний дугаар

Бүртгэгдсэн огноо

Дуусах огноо

1

С.Оюунгэрэл

59

2006.10.01

Хугацаагүй

2

Д.Отгонжаргал

495

2013.12.20

Хугацаагүй

Koмпанийннэр

 Гэрчилгээний дугаар      

Бүртгэлийн дугаар      

 Бүртгэгдсэн огноо

Хүчинтэй хугацаа

Дуусах огноо

1

“Голденпэйж Аудит ” ХХК

034-2002

2705958

2011.04.20

3 жил

2014.04.20

УБ, СБД, 6р хороо, Метро бизнес төв, А байранд, 801 тоот      Утас: