Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЭХЛЭЛ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/605
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №24 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.01.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011622017
6 Компанийн регистрийн дугаар 6087558
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Энхбаяр 95956946
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 12-р хоро, 16-748а тоот

Ц.Энхбаяр

Ц.Энхбаяр