Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "УВС ИНВЕСТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/603
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №22 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.01.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1511009009
6 Компанийн регистрийн дугаар 4016661
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Р.Алтанцэцэг /ОЮ61020901/   99459527
9 Компанийн  хаяг байршил Увс, Улаангом, 3-р баг, Галдан Бошигтын гудамж, 16-10 тоот