Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ИВЭЭЛ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/577
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №230 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.06.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011600053
6 Компанийн регистрийн дугаар 6068359
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Хандсүрэн  99900755
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 5-р хороо, 46-р байр, үйлчилгээний 2-р танхим

Б.Хандсүрэн

Б.Хандсүрэн