Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "УДАМ ФИНАНШИЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/574
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №218 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.06.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011585103
6 Компанийн регистрийн дугаар 6044409
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Мөнхцэцэг 99026614
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 25-р хороо, Ногоон төгөл хотхон, 73-р байр, 4 тоот

Б.Мөнхцэцэг

Б.Мөнхцэцэг