Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДОТНО ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/556
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №161 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.05.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011580050
6 Компанийн регистрийн дугаар 6027288
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ш.Болор    99990512
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 5-р хороо, Их тойруу, Премиум палас цогцолбор, 808 тоот

Ш.Болор

Ш.Болор