Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч

1 Байгууллагын нэр "ДАЛАЙВАН АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/30
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №205 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо Хугацаагүй
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001041
6 Компанийн регистрийн дугаар 2018365
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Ж.Жаргалсүрэн 99101577, 99115430, 99086348
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, 16-р хороо, Амарсанаагийн гудамж, Модны 2-ны зам дагуу Компанй өөрийн байранд

Байхгүй