Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ИНДРАЛХУР" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/370
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №326 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.07.03
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002128
6 Компанийн регистрийн дугаар 5905745
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Гэрэлмаа  99079056
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 3-р хороо, 2-40 мянгат, 8-р байр, 1-р орцны подвал

Г.Гэрэлмаа

Г.Гэрэлмаа

УБ хот, ЧД, 3-р хороо, 2-40 мянгат, 8-р байр, 1-р орцны подвал