Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "АЛТАЙН ӨНДӨР УУЛС" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/361
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №266 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.06.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0231001010-
6 Компанийн регистрийн дугаар 8170282
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар К.Муратбек /БА91022336/ 95336167, 95427711
8 Компанийн  хаяг байршил БӨА, Алтай сум, 4-р баг, Малчдын сургалт мэдээллийн төв

К.Муратбек

К.Муратбек

БӨА, Алтай сум, 4-р баг, Малчдын сургалт мэдээллийн төв