Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ЗОНХОВА ХАЙРХАН"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/360
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №255 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.05.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002110
6 Компанийн регистрийн дугаар 5902622
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Ундармаа /УК91071306/ 94024442
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 16-р хороо, Бэлхийн 10-н 204 тоот

М.Ундармаа

М.Ундармаа

УБ хот, СБД, 16-р хороо, Бэлхийн 10-н 204 тоот