Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СИНЕРЖИ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/504
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №349 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.08.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011559022
6 Компанийн регистрийн дугаар 5975808
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Чимэгмөнх 99113344
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, 7/2 байр, 302 тоот

Мөнхөө овогтой Чимэгмөнх

Мөнхөө овогтой Чимэгмөнх