Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "САН УНДАРГА ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/495
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №315 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.07.03
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0811004055-
6 Компанийн регистрийн дугаар 3433145
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Болортуяа 99592059
9 Компанийн  хаяг байршил ДУА, Сайнцагаан сум, 7-р баг, Нарлаг, Гандалай худалдааны ордон

Г.Болортуяа 

Г.Болортуяа