Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/494
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №291 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.06.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0311005126-
6 Компанийн регистрийн дугаар 3131475
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Одмаа   96525656
9 Компанийн  хаяг байршил БХА, Баянхонгор сум, 1-р баг, Өлгий дэлгүүрийн дотор

Т.Одмаа 

Т.Одмаа