Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АРВИЖИХ АКТИВ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/479
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №249 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.05.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1811006132
6 Компанийн регистрийн дугаар 4193121
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Энхтуяа  99091147
9 Компанийн  хаяг байршил ХЭА, Бор-Өндөр сум, 2-р баг, Холбоо 35-41 тоот

Ч.Энхтуяа 

Ч.Энхтуяа