Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ҮЦЗЗҮҮ- Аудитын компани

1 Байгууллагын нэр "АЛАГ УУЛ ФИНАНС АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 15
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №38 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.01.29
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001071
6 Компанийн регистерийн дугаар 5544173
7 Хэлбэр ҮЦ гаргагчдад үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компани
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Д.Отгонжаргал
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, Усны гудамж-1, Рояал плаза, 204 тоот.      Утас:  -

 №

Аудиторын  нэр

 Гэрчилгээний дугаар      

 Бүртгэгдсэн огноо

Дуусах огноо

1

Д.Отгонжаргал

283

2010

Хугацаагүй

2

Ж.Амаржаргал

392

2012

Хугацаагүй

 №

Аудиторын  нэр

 Гэрчилгээний дугаар      

 Бүртгэгдсэн огноо

Дуусах огноо

1

Д.Отгонжаргал

283

2010

Хугацаагүй

2

Ж.Амаржаргал

392

2012

Хугацаагүй

Koмпанийн нэр

 Гэрчилгээний дугаар      

Бүртгэлийн дугаар      

 Бүртгэгдсэн огноо

Хүчинтэй хугацаа

Дуусах огноо

1

“Алаг уул финанс аудит ” ХХК

119-2013

5544173

2013.01.16

3 жил

2016.01.16

УБ хот, СБД, Усны гудамж1, Рояал плаза, 204 тоот.