Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ПРАЙМРЕЙТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/472
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №229 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011537003
6 Компанийн регистрийн дугаар 5934915
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э.Мөнхцацрал  99096997
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 3-р хороо, 5-р хороолол, 10-р байр, 25 тоот

Э.Мөнхцацрал

Э.Мөнхцацрал