Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СИ ЖИ ЭФ ФИНАНС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/462
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №166 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011462017
6 Компанийн регистрийн дугаар 5801826
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                            2.Төлбөрийн баталгаа гаргах
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Йоханнес фон Франц   75555075
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Сүхбаатарын гудамж, 6/5, 4-р давхар, 40 ба 41 тоот

Йоханнес фон Франц

Йоханнес фон Франц