Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "АЛЬЯНСФИНАНС ГРУПП"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/460
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №164 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011430044
6 Компанийн регистрийн дугаар 5742382
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                               2.Гадаад валютын арилжаа 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар О.Дашпүрэв   91919975
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 1-р хороо, 2-р хороолол, 4а/1 байрны  3 тоот

О.Дашпүрэв 

О.Дашпүрэв 

УБ хот, БГД, 1-р хороо, 2-р хороолол, 4а/1 байрны 3 тоот