Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АШИД ГОЛОМТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/454
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №88 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.28.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011504043
6 Компанийн регистрийн дугаар 5877334
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Хүрэлбаатар
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 3-р хороо, Жуулчны гудамж, 504 тоот

А.Хүрэлбаатар

А.Хүрэлбаатар