Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МӨНХ ҮЗЭСГЭЛЭНТ ГЭРЭЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/453
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №87 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.28.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011455085
6 Компанийн регистрийн дугаар 5798361
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Пүрэвжаргал   99060492
9 Компанийн  хаяг байршил Төв аймаг, Эрдэнэ сум, 5-р баг, Булгийн 1 гудамж, 3 тоот

Л.Пүрэвжаргал

Л.Пүрэвжаргал