Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ОЮУ ТАМИР ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/451
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №85 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.28.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2911001033
6 Компанийн регистрийн дугаар 2872587
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Бадамханд   99990114
9 Компанийн  хаяг байршил Төв аймаг, Зуунмод сум, Номт 1-р баг, Ар булаг ХХК байр

Б.Бадамханд

Б.Бадамханд