Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ААС-ИНВЕСТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/441
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №448 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.12.10.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011507130
6 Компанийн регистрийн дугаар 5886074
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Басбаяр 99117778
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, УБТЗ, ДБЧ-ын урд жигүүрийн 3 давхарт

Ц.Басбаяр

Ц.Басбаяр