Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Байгууллагын нэр "ШАТТЛЕ ББСБ"ХХК
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/419
Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №366 тогтоол
Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.10.21.
 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011266053
Компанийн регистрийн дугаар 5435978
Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Тэмүүлэн   94041981
Компанийн  хаяг байршил УБ, БГД, 14-р хороо, 3-р хороолол, Хасбаатарын гудамжны 16/2-р байрны 02 тоот

Л.Тэмүүлэн

Л.Тэмүүлэн