Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МИКРОКРЕДИТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/414
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №361 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.10.21.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011506001
6 Компанийн регистрийн дугаар 5877997
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Булганчимэг  
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, 7/2 байр, 101 тоот

Г.Булганчимэг

Г.Булганчимэг