Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АХАНДҮҮСИЙН ИТГЭЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/413
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №344 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.10.08.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011507094
6 Компанийн регистрийн дугаар 3560414
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Энхтайван   99017315
9 Компанийн  хаяг байршил Чингэлтэй дүүрэг, 3 дугаар хороо, 40, 50 мянгат/15172/, Энх тайвны өргөн чөлөө, Пийс Тауэр, 54 дүгээр байр, 1615

П.Энхтайван

П.Энхтайван