Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ИНЭЛФИНАНС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/410
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №317 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.09.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011478107
6 Компанийн регистрийн дугаар 5833574
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                                
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ш.Сарантуяа   99254781
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 1-р хороо, 56а байр, 42 тоот

Ш.Сарантуяа

Ш.Сарантуяа