Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ООРЦОГИЙН ХӨНДИЙ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/394
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №283 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.08.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011176023
6 Компанийн регистрийн дугаар 5272165
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа, 2.Зээл, 3.Цахим тооцоо, 4.Мөнгөн гуйвуулга
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Наранбаатар   99996557
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, 8-р байр, Мөнгөт шарга төв, 1-р давхар, 11-р павильон

Б.Наранбаатар

Б.Наранбаатар