Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СОНК ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/389
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №257 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.07.07.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011352110
6 Компанийн регистрийн дугаар 5610176
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Амаржаргал 99104682
9 Компанийн  хаяг байршил  УБ хот, СБД, 1 дүгээр хороо, Олимпийн гудамж 7/3, Цэлмэг төв 704 тоот

Сэсээр овогтой Амаржаргал

Сэсээр овогтой Амаржаргал