Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МӨНГӨН УНДРАГА ФИНАНС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/383
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №187 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.06.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1311011037
6 Компанийн регистрийн дугаар 3748111
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Ундрах   91001195, 99241177
9 Компанийн  хаяг байршил СЭА, Сүхбаатар сум, 7-р баг, 2-р хэсэг, Ганзам, 3-60-23 тоот.

Б.Ундрах

Б.Ундрах