Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "НОРТ ЭЙШИА ИНВЕСТМЕНТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/382
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №183 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.06.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011459060
6 Компанийн регистрийн дугаар 5796954
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                            2.Гадаад валютын арилжаа 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар  Д. Золзаяа   
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 1 хороо, Чингисийн өргөн чөлөө,-24, Парк плэйс, оффис, 706 тоот

Д.Золзаяа

Д.Золзаяа

УБ хот, СБД, 1 хороо, Чингисийн өргөн чөлөө,-24, Парк плэйс, оффис, 706 тоот