Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ШИЖИР АЛТАН ГУЛДМАЙ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/329
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №46 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.02.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011442070
6 Компанийн регистрийн дугаар 5764157
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Бадам   99258888
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, Найман шарга зах, 09 тоот.

Мөнхийн Бадам

Мөнхийн Бадам