Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БАЯН БЭРХ ТЭНГЭР УУЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/322
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №12 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.01.15
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0.411005092
6 Компанийн регистрийн дугаар 3191729
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Нарантуяа   99224965
9 Компанийн  хаяг байршил БУА, Гурванбулаг сум, 1-р баг, 4-р гудамж, 42-5 тоот.

Л.Нарантуяа

Л.Нарантуяа