Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЗАМБАЛ-ӨГӨӨЖ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/294
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №240 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.07.17
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 311004034
6 Компанийн регистрийн дугаар 3127265
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э.Анхзаяа   
9 Компанийн  хаяг байршил  Баянхонгор аймаг, Баянхонгор 1-р баг, Номгон, 50, 1 давхарт.

Э.Анхзаяа

Э.Анхзаяа