Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МОНГОЛЖИН ВЕНЧУР КАПИТАЛ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/284
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №123 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.03.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011385030
6 Компанийн регистрийн дугаар 5661811
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Урнаа  99192624
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, Токио гудамж, 8-р байр, 402 тоот

Мягмар овогтой Урнаа

Мягмар овогтой Урнаа