Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ИХ ГҮРЭН ХӨСӨГ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/282
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №80 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.03.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011356074
6 Компанийн регистрийн дугаар 5614597
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Даваасүрэн   99894636
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 3 дугаар хороо, 2 дугаар дөчин мянгат, 1 дүгээр байр, 33 тоот

Д.Даваасүрэн

Д.Даваасүрэн