Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ИНВЕСТОС ББСБ" ББСБ ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/276
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №57 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.02.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011355072
6 Компанийн регистрийн дугаар 5606845
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх 4.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвөлгөө, мэдээлэл өгөх 5.Итгэлцлийн үйлчилгээ

6.Санхүүгийн цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ болон төлбөрийн баталгаа гаргах

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ө.Баярбат 94050994
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 2-р хороо, Жуулчны гудамж, Бэриш центр, 6 давхар

Ө.Баярбат

Ө.Баярбат