Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ӨСӨХ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК "Сийлвэсээвин ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/270
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №04 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.01.09
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 311004031
6 Компанийн регистрийн дугаар 3127222
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Ренцэнбямба   70443805, 95448929
9 Компанийн  хаяг байршил Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум, 1 дүгээр баг, 51 дүгээр байр, 13 тоот. 

С.Ренцэнбямба

С.Ренцэнбямба