Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ГОЛДЕН НЬЮ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/267
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №367 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.12.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011322013
6 Компанийн регистрийн дугаар 2785358
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                           2.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Алтангэрэл   99117125
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, Жуулчны гудамж-38, тайван төв, 402 тоот

Ц.Алтангэрэл

Ц.Алтангэрэл