Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АНТАФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/265
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №345 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.11.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011373036
6 Компанийн регистрийн дугаар 5636027
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Баярмагнай   91910834
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 1-р хороо, Энхтайвны өргөн, "Express tower" ХК-ийн байр, 603 тоот

Г.Баярмагнай

Г.Баярмагнай