Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "САНСИТ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/259
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №276 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.09.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011342095
6 Компанийн регистрийн дугаар 5590825
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                              2.Факторинг
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Цогтгэрэл     90004144
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 17-р хороо, 45 дугаар байр, 2 давхар

Б.Цогтгэрэл

Б.Цогтгэрэл