Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ЭМДАБЛВИ КРЕДИТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/256
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №270 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.08.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011355022
6 Компанийн регистрийн дугаар 5601924
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                      2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Одгэрэл   0
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 1-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 21 тоот 

Л.Одгэрэл

Л.Одгэрэл

УБ хот, БЗД, 1-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 21 тоот