Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДЭЛБЭЭ САКУРА ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/249
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №194 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.06.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011297107
6 Компанийн регистрийн дугаар 5496128
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Лувсандандар   99116040
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж дахь павьлион.

Л.Лувсандандар

Л.Лувсандандар