Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СТАНДАРТ ФИНАНС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/243
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №369 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.12.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011268132
6 Компанийн регистрийн дугаар 5445833
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Баттулга 99096067
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж, 5/3 тоот

Д.Баттулга

Д.Баттулга