Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЦАГААН ХАС КРЕДИТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/231
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №235 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.08.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011294070
6 Компанийн регистрийн дугаар 5488435
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Оюунчимэг   99118915
9 Компанийн  хаяг байршил  УБ хот, ЧД, 5-р хороо, Их тойруу, 9Б байр, 402 тоот.

Т.Оюунчимэг

Т.Оюунчимэг