Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БЕРИЛЛ ФИНАНС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/227
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №151 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.06.02
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011269117
6 Компанийн регистрийн дугаар 5465702
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                               2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Оюунцэцэг   99082908
9 Компанийн  хаяг байршил УБ,  ХУД, 15-р хороо, Хансвилл, Их монгол улсын гудамж, 103-р байр, 101 тоот

Т.Оюунцэцэг

Т.Оюунцэцэг